?

Log in

No account? Create an account
Храм Св. Фофудьи (МП)
 
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!
Днєсь мой сказъ объ томъ, как одінъ руССкій чєловєкъ (ІЗТ), прєдавъ своі корні і позабьівъ духовньіє скрєпьі, вкусілъ ЖБ кушанія, отєго волєю святъ батюшкі нашєга Путєна помрє!

Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября. Родные до приезда врачей пытались вытащить кусок, но тот застрял слишком глубоко в глотке.

болєє - за фунфьірікъ боярьіCollapse )

Отсєдова мораль, дорогія братія і сєстрьі: єжєлі тьі руССкій чєловєкъ (ІЗТ), то нє отрєкайся от обьічаєвъ отцовъ і дєдовъ, пітайся ісключітєльно водкой (боярой, стєкломоєм, дєнатуратомъ, БФнасвєрло, впіводвапшикъ - нужноє подчєркнуть), і будєтъ тєбє счастіє! На том стояла і стоять будєтъ зємля руССкая!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!

Буду кратокъ - в градє Єкатєрінбургє школьнікі пошлі крєстньімъ ходомъ под дождьомъ, дабьі помолітссо о хорошьіхъ оцєнкахъ. Ну і за отдєльную плату двіжєлубокъ:А я, старьій дуракъ, отрочєство і юность просідєлъ над кнігамі... А можно бьіло, оказьіваєтссо, ударіть по бєзграмотності і нєуспєваємості іконой с батюшкой ампєраторомъ Ніколашкой-воронотєрпцємъ  подъ руководствомъ істєнно православной цєрквіРПЦ-ФСБ-МП. Дорогія братія і сєстрьі, нє повторяйтє чужьіхъ ошьібокъ - дєлайтє своі!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудіє!
С прємногой радостію рєку, что пріньос вамъ азъ новую порцію мудрості духовной і прємного канонічной от отца Ондрюшкі Ткачова, с коєго благодать нє сходітъ вотъ уж долгоє врємя. Днєсь он строго настрого запрєтілъ руССкімъ бабамъ показьівать сіські лєкарямъ, "ібо нє*уй*. Кто жєлаєтъ пріобщітссо к мудрості істєнно святого отцаРПЦ-ФСБ-МП , жєртвуємъ фунфьірікъ боярьі і ознакамліваємссо.зрімъ подъ катъCollapse )
Ну а кто возжєлалъ нє чітать, а уздрєть да усльіхать рєчі мудрьіє, дабьі ісчо большє благодать ощутіть, то нє скупімся на бачокъ стєкломоя і созєрцаємъ. А бєзъ стєкломоя - "дулі вамъ всємъ (с)"!


Ну, дулі - такъ дулі!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!

Обсчєізвєстно - какъ встрєтішь Новьій годъ, такъ єго і прожьівьошь! Прошльій 2018 на Расєє началссо с йолочкі. Далєє бьіло Кємєрово.
Днєсь 2019 началссо с моста в паркє Горького:Ждьом-с новостєй про мостъ Кєрчєнскій!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
за канонічную

Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє.

Вотъ такъ жьівьошь на чужбінє, "а кругомъ чужьіє люді, а кругомъ чужой народъ...". І вьіходішь утромъ с канонічного будуна, понєжє всю ночь напрольотъ прічащалссо во здравіє святъ батюшкі нашєга Путєна і відішь іх отвратітєльніє рожьі... Спускаєшься от ніхъ в подзємку - і тамъ онє! Ухмьіляютссо, іздєваютссо... Нє понімаютъ ні твоєй ісконності, ні канонічності со скрєпамі. Просішь по-чєловєчєскі: "От'ієпісь, уважаємьій. Какъ брата прошу - убєрі, пожалуйста, своі  рукі, уважай мойо пространство, закрой свой іпальнікъ жолтая косая бібізяна". І встрєчаєшь полноє нєпоніманіє в іх бєздуховньіх глазах, а вскорє оказьіваєшься жєртвой іх жьідовской бєздуховності, отчєго пріходішь в сєбя на полу, гдє і дожьідаєшся пріходу городовьіх, которьіє упєкаютъ тєбя за твою жє духовность і скрєпьі в холодную... "Какъ страшно жьіть!!!" Здрімъ двіжєлубокъ і ужосаємссо!Хвільма трофєйная, хєройскі отбіта в жьідо-бандєровскомъ прітонє. Пока отбілвалъ, знаєтє лі, поіздєржалссо. Прошу компєнсіровать расходьі кто чємъ можьідъ!
*і нємєдлєнно вьіпілъ*

19th-Aug-2018 10:23 pm - Ползабьілі Матушку!
Ползабьілі Матушку-Хохлоборіцу, а он вона как - в поля подалась. Єжелі кто нє узнал - Матушка справа!
за канонічную

Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє! Днєсь дождаліся такі пріходу 2018! Обсчєізвєстно, что умомъ Расєю нє понять! А ісчо, баєтъ народъ православньій РПЦ-ФСБ-МП, что какъ встрєтішь Новьій годъ, такім он і будєтъ! Об сім і сказъ: "Сгорели Дед Мороз и Снегурочка Петропавловск-Камчатский" (сєстріцє myrra_zet с мєня фунфьірікъ боярьі за наводку). Но єнто нє всьо. Раз ужъ пошла така пьянка... "РазЪ! ДваЪ! ТриЪ! Ёлочка, гориЪ!"Радості людской нєтъ прєдєла! "Вєсєлітссо і лікуєтъ вєсь народъ!"

Чудєсньій почінъ, ящєтаю! С Новьімъ годомъ, Расєя!


*і нємєдлєнно вьіпілъ*


24th-Nov-2017 12:13 am(no subject)
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой  Фофудьє!
Днєсь мой сказъ об томъ, какъ руССкій скоморох государєвъ чєловєк, думскій дякъ Морозовъ повєдалъ міру об страшньіх пьітках і казнях, коім прєдалі проклятьіє ж/б на зємлях Лугандоніі простого руССкого старіка Міхальіча. Лубокъ нє совєтую зрєть тємъ, у кого сєрдцє можьідъ нє сдюжать, понєжє прєдъ смєртію лютой  супостатьі начєрталі на чєлє блажєнного старца своі бєсовскіє знакі, сірєчь свастіку.
"Нізабудімніпрастімъ" - глаголітъ дякъ Морозовъ, і я всєд за німъ. Ну, і ДОКОЛЄ???
Братие, радость великая - среди задурманеньіх жидобританской пропагандой мужей аглицких нашлись благодерзновенньія YouGov изобразившия на чѣртеже своём наш Крьім Русскимъ !

https://yougov.co.uk/news/2017/11/16/freedom-movement-how-many-brits-were-living-and-wo

Поддержим же исконниковъ !
17th-Oct-2017 03:45 pm(no subject)
ватник
В лугандоне здіхла коммуняцкая свинья наталья максимец, которая героическі жрала шашлыки в День Памяти жертв Голодомора.
зроблено в Україні
настало врємя нам вьійти із сумрака

>>Для меня нет крайне радикальных методов. Для вас, например, крайне радикальный метод, когда пророк Илья посадил на кол 500 человек

https://www.openrussia.org/notes/713684/

Заслуженный парик певец Донбасса ЙоКобзон дал отпор хунте
"Что касается Задорнова... Да, он умирает. Умирает талантливейший артист.
Украинцы пишут, что эта кара ждет и меня. Да это вас всех, негодяев, ждет, и ждет обязательно! Вы же пресмыкающиеся перед властью, вы – американские марионетки. Вам там платят деньги и вы их отрабатываете, ненавидите близких"

Ну а мы поскольку о покойнике либо хорошо, либо никак, а эта тварь ещё не сдохла пожелаем нашему любимому писателю-сатирику приятного аппетита!
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!
Днєсь подєлюсь с вамі благой вєстію, кою узналъ в просторах Мєждусєтія, вєстію об томъ, какъ одінъ жьідопіндос пронікссо руССкой духовностію (ІЗТ), опосля чаво запєчатлєлъ оную в своіх прємного ісконньіх і мєгаканонічньіх свєтолубках. Лубковъ будєтъ достаточноє чісло, бєрьомъ с собою два літра стєкломоя: одінъ для прічащєня сєбя во врємя просмотру, другой - плата за самъ просмотръ і зрімъ подъ катъCollapse )

Ящєтаю - сіє прєкрасно! Нє знаю какъ у вас, дорогія братія і сєстрьі, а у м’я моніторъ опосля просмотру єлєйно заміроточілъ. Гаржусь атєчєствомъ!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!
Надьісь узналъ азъ із просторовъ Мєждусєтья об новьіх мьітарствах і уніжєніях, что тєрпєлі от нєхрістєй-турковъ нашьі дорогія соотєчєствєннікі. А в чом іх віна? В томъ, что руССкій чєловєкъ (ІЗТ) нє можьід прієхать домой із стран дальніх і нє прівєзть дєтішкамъ своім, да братьямъ, да сватьямъ гостінца заморского? Нєшто за такою душєвность карать надобно? Я, дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє, ушолъ "боярьішнікомъ" успокаіватссо, а вьі - зрітє подъ катъ і айда за мной!

стоімость просмотру - одінъ фунфьірікъCollapse )

Нє знаю какъ вьі, дорогія братія і сєстрьі, а я нєгодую! ДОКОЛЄ???

*і нємєдлєнно прічастілссо фунфьірікомъ с цєлью успокоєнія*
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!

Токма нєдавно узналъ азъ із просторовъ Мєждусєтья об чудєсномъ почінє на СССРусі-матушкє, сірєчь - состязаніях ратньіх по літроболу прічащєнію канонічной. Чудєсньій почінъ, ткскзть, возвєсті канонічноє дєйство в рангъ національного віда спорта. Да нє всьо такъ гладко, дорогія братія і сєстрьі. Нашлісь нєлюді, что пожєлалі ізнічтожьіть на корню лєпоє начінаніє... Єжєлі кто заінтєрєсовалссо - опосля чісто сімволічєской оплатьі фунфьірікъ боярьішніка зрімъ подъ катъCollapse )
Єжєлі кому бьілъ лєпъ сєй сказъ о богатьірях зємлі руССкой, то прошу нє поскупітссо полтінкой брату v_n_zb за наВОДКУ, дабьі смог он і сєбя єндовой стєкломоя порадовать. На томъ і Фофудью цєлую...

*і нємєдлєнно вьіпілъ із поллітровой кружкі*
This page was loaded Nov 18th 2019, 3:23 am GMT.