?

Log in

No account? Create an account
Храм Св. Фофудьи (МП)
Последнія новості 
19th-Aug-2018 10:23 pm - Ползабьілі Матушку!
Ползабьілі Матушку-Хохлоборіцу, а он вона как - в поля подалась. Єжелі кто нє узнал - Матушка справа!
за канонічную

Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє! Днєсь дождаліся такі пріходу 2018! Обсчєізвєстно, что умомъ Расєю нє понять! А ісчо, баєтъ народъ православньій РПЦ-ФСБ-МП, что какъ встрєтішь Новьій годъ, такім он і будєтъ! Об сім і сказъ: "Сгорели Дед Мороз и Снегурочка Петропавловск-Камчатский" (сєстріцє myrra_zet с мєня фунфьірікъ боярьі за наводку). Но єнто нє всьо. Раз ужъ пошла така пьянка... "РазЪ! ДваЪ! ТриЪ! Ёлочка, гориЪ!"Радості людской нєтъ прєдєла! "Вєсєлітссо і лікуєтъ вєсь народъ!"

Чудєсньій почінъ, ящєтаю! С Новьімъ годомъ, Расєя!


*і нємєдлєнно вьіпілъ*


24th-Nov-2017 12:13 am(no subject)
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой  Фофудьє!
Днєсь мой сказъ об томъ, какъ руССкій скоморох государєвъ чєловєк, думскій дякъ Морозовъ повєдалъ міру об страшньіх пьітках і казнях, коім прєдалі проклятьіє ж/б на зємлях Лугандоніі простого руССкого старіка Міхальіча. Лубокъ нє совєтую зрєть тємъ, у кого сєрдцє можьідъ нє сдюжать, понєжє прєдъ смєртію лютой  супостатьі начєрталі на чєлє блажєнного старца своі бєсовскіє знакі, сірєчь свастіку.
"Нізабудімніпрастімъ" - глаголітъ дякъ Морозовъ, і я всєд за німъ. Ну, і ДОКОЛЄ???
Karta_Ruskava
Братие, радость великая - среди задурманеньіх жидобританской пропагандой мужей аглицких нашлись благодерзновенньія YouGov изобразившия на чѣртеже своём наш Крьім Русскимъ !

https://yougov.co.uk/news/2017/11/16/freedom-movement-how-many-brits-were-living-and-wo

Поддержим же исконниковъ !
17th-Oct-2017 03:45 pm(no subject)
ватник
В лугандоне здіхла коммуняцкая свинья наталья максимец, которая героическі жрала шашлыки в День Памяти жертв Голодомора.
зроблено в Україні
настало врємя нам вьійти із сумрака

>>Для меня нет крайне радикальных методов. Для вас, например, крайне радикальный метод, когда пророк Илья посадил на кол 500 человек

https://www.openrussia.org/notes/713684/

Заслуженный парик певец Донбасса ЙоКобзон дал отпор хунте
"Что касается Задорнова... Да, он умирает. Умирает талантливейший артист.
Украинцы пишут, что эта кара ждет и меня. Да это вас всех, негодяев, ждет, и ждет обязательно! Вы же пресмыкающиеся перед властью, вы – американские марионетки. Вам там платят деньги и вы их отрабатываете, ненавидите близких"

Ну а мы поскольку о покойнике либо хорошо, либо никак, а эта тварь ещё не сдохла пожелаем нашему любимому писателю-сатирику приятного аппетита!
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!
Днєсь подєлюсь с вамі благой вєстію, кою узналъ в просторах Мєждусєтія, вєстію об томъ, какъ одінъ жьідопіндос пронікссо руССкой духовностію (ІЗТ), опосля чаво запєчатлєлъ оную в своіх прємного ісконньіх і мєгаканонічньіх свєтолубках. Лубковъ будєтъ достаточноє чісло, бєрьомъ с собою два літра стєкломоя: одінъ для прічащєня сєбя во врємя просмотру, другой - плата за самъ просмотръ і зрімъ подъ катъCollapse )

Ящєтаю - сіє прєкрасно! Нє знаю какъ у вас, дорогія братія і сєстрьі, а у м’я моніторъ опосля просмотру єлєйно заміроточілъ. Гаржусь атєчєствомъ!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!
Надьісь узналъ азъ із просторовъ Мєждусєтья об новьіх мьітарствах і уніжєніях, что тєрпєлі от нєхрістєй-турковъ нашьі дорогія соотєчєствєннікі. А в чом іх віна? В томъ, что руССкій чєловєкъ (ІЗТ) нє можьід прієхать домой із стран дальніх і нє прівєзть дєтішкамъ своім, да братьямъ, да сватьямъ гостінца заморского? Нєшто за такою душєвность карать надобно? Я, дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє, ушолъ "боярьішнікомъ" успокаіватссо, а вьі - зрітє подъ катъ і айда за мной!

стоімость просмотру - одінъ фунфьірікъCollapse )

Нє знаю какъ вьі, дорогія братія і сєстрьі, а я нєгодую! ДОКОЛЄ???

*і нємєдлєнно прічастілссо фунфьірікомъ с цєлью успокоєнія*
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!

Токма нєдавно узналъ азъ із просторовъ Мєждусєтья об чудєсномъ почінє на СССРусі-матушкє, сірєчь - состязаніях ратньіх по літроболу прічащєнію канонічной. Чудєсньій почінъ, ткскзть, возвєсті канонічноє дєйство в рангъ національного віда спорта. Да нє всьо такъ гладко, дорогія братія і сєстрьі. Нашлісь нєлюді, что пожєлалі ізнічтожьіть на корню лєпоє начінаніє... Єжєлі кто заінтєрєсовалссо - опосля чісто сімволічєской оплатьі фунфьірікъ боярьішніка зрімъ подъ катъCollapse )
Єжєлі кому бьілъ лєпъ сєй сказъ о богатьірях зємлі руССкой, то прошу нє поскупітссо полтінкой брату v_n_zb за наВОДКУ, дабьі смог он і сєбя єндовой стєкломоя порадовать. На томъ і Фофудью цєлую...

*і нємєдлєнно вьіпілъ із поллітровой кружкі*
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудє!

Надьісь в просторах Мєждусєтья уздрєлъ азъ у брата V_N_ZB бєрєсту об томъ, какъ одін іпанатъ руССкій вітязь со своімъ вьіблядком наслєднікомъ отомстілі жьідо-грузінам за коварство і нєнавість, за сбітьіє руССкіє єропланьі і просто за то, что оні жьідо-грузіньі...
Заінтєрєсовалісь? Тогда покупаємъ за фунфьірікъ боярьішніка входной білєтікъ і добро пожаловать...Collapse )

Сказать могу лішь одно: "Гаржусь Атєчєствомъ!"

*і нємєдлєнно вьіпілъ*

Пьі. Сьі. А і вправду, за что онє нас такъ нє любятъ?
This page was loaded Oct 19th 2018, 5:11 pm GMT.