January 2nd, 2009

  • matviy

Старьіє Пєсні О Главном

Відєо лубок, конєчно, ужє давно стал классікой жанра, но мнє хотєлось бьі узнать у нашєй коммуньі імя єтого славного диктора-витязя, которьій своім репортажем как мєчом рубаєт голову ЖБ гидре і раскрьіваєт коварньіє планьі сотонатовцєв на счьот МалороССіі. Сєгодня давно єго нє віжу на славном ОРТ (ФСБ)... Куда пропал? Возьносся лі он на нєбєса, бьіл лі прічіслєн к ліку святьіх?