January 24th, 2009

Moon

Богомєрзкая ЖБ-валюта!

Боєвьіє товаріщі і подругі, імєєтся зєло інтєрєсньій ісконнік, которому особо нє по душє знак ЖБ-валютьі, т.н. "Грівні":


Вот что он пішет:
Все знают о том, что Нацбанк Украины уже утвердил знак гривны:
Я, как гражданин, категорически протестую против этого убожества.


Сєй знак бьіл ізбран на подставном конкурсє подставного маріонєточного центробанка т.н. Украіньі в 2003 году, а сєй ісконнік, какой молодєц, спустя 6 лєт(очєнь скоро!) вьісказал по єтому поводу нєгодованіє. Поддєржьім жє ісконніка!