January 28th, 2009

Нанотанкі із кантєміровка дівізіі

Давєчє, братія моі в істінной вєрє (МП), прішла со С.Русі къ намъ, въ стонущую подъ гнєтомъ ЖБ і іґомъ сотоНАТОвцєвъ вєсть благая. Ібо вєлікіє руССкіє учєньіє на канонічєскіхъ заводахъ ізґотовілі пєрвую партію нанотанковъ. Партію сію бьіло съ благословлєнія МП-ФСБ пєрєдано въ СвятоКантєміровскую дівізію, дабьі профєсіональньіє тьірітєлі унітазовъ і ложєкъ доблєстньія орльі нашєґо дона Ребьі Путєна-Красно Солньішко сімъ чудооружієм супостата в сортірє замочілі на СотоНАТОвцєвъ да ЖБ вєлікій страхъ наґонялі. Ажно появілось сіє чудооружіє у стрєльцовъ удальіхъ, яко тутъ жє злобньій супостатъ устроілъ козні супротівъ Русі Трієдінай да попєръ на доблєстньіх опрічніковъ-поґранічніков сілой вєлікой. Но нє растєряша оні, і тутъ жє кінулі оні въ бо нанотанкі чудотворньія, да супостата злобнаґо, сотоНАТОвскую бєсовскую машіну второґ поколєнія тутъ жє къ міру і прінуділі. А чтобъ о побєдє сєй по всєй зємлє-матушкє, ізґотовілі руССкіє вітязі чудо-лубок, зєло канонічньій, да в сотоНАТОвскую паутіну запустілі. Азъ сєй лубокъ нашєлъ, да в святомъ храмє нончє вьікладьіваю. Ібо радость вєлікая сєрдцє пєрєполняєтъ, что ньінчє нєдолґо народу малороССійскаму, а съ німъ і всємъ прочімъ народамъ-боґоносцамъ въ полонє сотоНАТОвскамъ да ЖБ пєбьівать осталось. Зєло мьі на сіі нанотанкі надєємся да уповаємъ. 


Спізжєно (см. словарь фофудііста) отсєль: http://lh4.ggpht.com/luft.is.here/SMuk036xyEI/AAAAAAAAB7I/jG19i4hcdvQ/s800/nanotanks.jpg