March 21st, 2009

pycckie

К нам єдєт РПЦ(ФСБ), ура, товарищі!!!

Получіл намєдні богодуховную есемеску (православного обряда), что мол так і так, братья і сьостри, в дєнь св. Лазаря, 11 апрєля, в Мозамбік, прієдєт сам отєц Іоан, настоятєль пріхода Преп. Сєргія Радонєжскага (ЮАР), с двумя отрокамі (?) / отроковіцамі (?), подробностєй сіх не вєдаю. Посєму нєобходімо люду православному собрать денюжкі, всєго то і нічєго, на 3 білєта на лєталку бєздуховную по маршруту Йоханєсбург – Мапута – Йоханєсбург, ну там і на прочая расходьі по прєбьіванію сєй дєлєгації в зємлях нєканонічная.

 

Что дєлать, рублєй у мєня то і нєту, а гдє взять то і нє вєдаю, канонішно ль подавать батюшкам із РПЦ в другіх нєдовалютах? Прояснітє кто віноват?

 

Ісполать батюшкам і пєредать рубліков православних на поєздку, можна здєся:

http://ru.www.st-sergius.info/cgi-bin/client/display.pl?did=62

 

Справка:

 


 

Collapse )

Скоро, братіє, ужє скоро…

Радостную вєсть нєсу я вам, братіє. Скоро всє наші нєсчастія і лішєнія закончацца.
Наші лохотронщікі гєніальньіє наноучєньіє прідумалі, как похмєляцца за чужой счєт осчастлівіть русского чєловєка.Вот, братіє! Сєвастополь будєт русскім, Львовськоє мєтро затопіт, Путєну будєт золотой памятнік до самого нєба, нєфть подорожєт до рєкордньіх ціфєр, валянкі не будут рвацца, канонічная будєт тєчь рєкой, а оні всє будут нам сосать уразумют наконєц-то, кто єсть вєлічайшім народом на Зємлє!
Долганітє троячку, а братцьі? Ура, товаріщі! Россія, впєрєд!

ПослєСловіє: котнактікі затєр от глаз сотоНАТОвськіх…
Main

Исконник