March 24th, 2009

bandera
  • qermit

Podolien Gemüsepanzerdivision

Трєвога, братци!

Как і прєдрєкал проффєсор Чудінов, расшифровивая славянскія руни на повєрхності руССкаго Марса (ІЗТ), тєрнопольскій фурункул на тєлє малоросской зємлі такі лопнул своім зловонним ядом, распространів порочноє націстскоє вліяніє на ісконно руССкія подольскія зємлі (ІЗМТ). Нє далєє как намєдні наш лазутчік пєрєхватіл у свідомітов сію свєтопісь с мірновспаханних полєй под Вінніцей:Что жє ми відім на етой картінє, от которой в жилах стинєт руССкая кровь°40? Под відом виполнєнія т.н. газового мєморандума у самих граніц нашєй родіни билі создани агро-танковия дівізіі ГМО-УПА под командованієм каратєльних єврокомісаров Рюбена, Цвібельна і Хюльзенфрюхте. Отчьотліво відно, что в момєнт свєтосніманія боєвой танк рассаживаєт расово-правільную культуру на малороССкой зємлє. А єжєлі ви хотітє пущє нинєшнєго потрєпать сєбє руССкую душу, здєсь ви можєтє ліцезрєть остальния звєрства НАТО-СС.

Вопрошаю вас, братіє: какіє жє всходи даст такая "рассада" і какія плоди хотят взрастіть фашіствующія агрономи?

А спросіть "ДОКОЛЄ?" у сочувствующіх соратніков можно і нужно тут.

Кругом враги!

Лидер Компартии Украины приоткрыл свою истинную личину врага народа нашего собственной пресс-службе: бороться против украинского империалистического агрессора на каждом лоскутке земного шара…

НЕД экспансии Украины на Землю Евразийскую!!!

 

Туточки подробнее:

http://obkom.net.ua/news/2009-03-24/1730.shtml

eastside

Братие, православный исконник пообещал искоренить недоразумение

[mykolap] > Как Вы относитесь к тому, что в украинских школах запрещают появляться
в национальной русской одежде- ФОФУДЬЕ ???

[Василий Костицкий] > Я думаю, что это вмешательство в частную жизнь. Нельзя
запрещать детям носить ту или иную национальную одежду. Это, безусловно,
нарушение их прав. Такие запреты напоминают мне, как в моей молодости запрещали
людям ходить в вышиванках, обвиняя в украинском буржуазном национализме.