March 28th, 2009

Путєнъ-Свєтоносньій

Ужъ нє знаю, братія, нє ґуслі лі сіє самоґудньія? Но ажно лєпо вьіглядаєтъ оно і зєло возрадовша азъ, сіє узрєша. Потому мнітся мнє, что сіє каждьій ІРЧ узрєть должєнъ і восхітітся, ібо царь-батюшко нашъ, оплотъ і надєя всєхъ ІРЛ, а такжє кнутъ і прянікъ нанооружіє супротівъ всєхъ ЖБ і сотоНАТОвцєвъ руССкія люді ізготовіша въ мастєрской подпольнай імєні Лєвші, Блохуподковавшєґа.
Мнітся мнє, что сєґо духа лік святоґа ні одінъ ЖБ аль сотоНАТОвєцъ на духъ нє пєрєнєсьотъ і тутъ жє отъ страха вєлікаґо іспустітъ духъ  (анафєма, ібо путєнохульсво!), в ящікъ сьіграєтъ прямікомъ в пєкло направітся.
Посєму, рєшілъ я сіє вьіложіть в Храмє Св. Фофудіі, дабьі всякъ ІРЧ могъ нєвозбранно святому ліку поклоніться да молітву канонічєскую прочєсть.Потьірєно  (анафєма, ібо нє прістало ІРЧ рєчі матєрньія в храмє вєсті) взято отсюдова:</a></font></b></a>hram_putina

Іспрошаю благословєнія Сінода Прєсвятейшєго

Бьіло дєло, братіє; вєлі мьі в вєчє сієм бєсєду с братом esgalar_teren .
І вотъ, как і обєщано мою бьіло, рєшіл я іспросіть разрєшенія Сінода нашєго Прєсвятєйшєго отправіться в путь-дорогу дальнюю, дабьі знаній тайньіх і опасньіх; но для дєла нашєго общєго зєло нужньіх добьіть…
Собрался я, братіє, двіжітєль сотоНАТОвській толмачньій, Вікі (Wiki, по-іхнєму, поганому) освоіть і на службу дєлу нашєму правому поставіть. Дабьі толамчнікъ вєрньій на ньом собрать, і знанія, добьітьіє в буднях нашіх нєльогкіх в люд нєсті.

Канонічной в путь закупімшісь в корчмє жідовськой (по зєло грабєжной стоімості) і получів в подарок от брата esgalar_teren  яствъ разлічньіх, потрєблєнію оной способствующіхъ сіжу вот как мудак распоследний акі вітязь прєд походом правьім, і рою Гугль жду благословєнія отцовъ нашіхъ, і вашіх совєтов, другі і братіє…

Вьі, странствовавшіє в зємлях разньіх, знаєтє лі, в какой сторонє найду я бєрєстьі с частіцамі знаній тайньіх?
Відалі лі вьі волхвов правьіх, сотоНАТОвцамі нє соблазнєнньіхъ, к сіімъ знаніямъ касавшіхся?

За любьіє рєчі ваші братіє, заранєє ісполать вамъ…