April 12th, 2009

Mini i Pozha

Осквєрненіє стєни!Братія! В самом центрі матєрі городов русскіх – Кієвє – окупаціонний нацистскій рєжім осквєрнілі стєну совєтского зданія.

 В ход пошло все – фашістскоє прєвєтствіє „Хай!”, как ізвєстно насільно насаждєнноє в Малоросії бандами Шухєвіча во врємя єго рєйда „Схід і Захід разом” в апрєлі 1939 г.  

 А ето слово – ТАТО! В ньом чітаєтся жєланіє во что би то ні стало втащіть Маларосію в НАТО.  Ну почєму по-людскі нєльзя – ПАПА??? Досталі уже, нацикі кончєниє!!!  

 Разрісовивать стєну заставлялі дєтєй с Востока і Юга. Мол, всьо, тєпєр ми всє помазани, ви соучастнікі..  

 Больно єще і потому, что етот акт вандалізма проізошел на уліце, которая до окупації носіла імя Красноармієская. Но нєбєса відят – нє ми ето началі!