April 13th, 2009

Moon

Літературовєдчєскоє.

Гражданє, нєт лі здєсь русофобіі???Сіє єсть обложка кнігі жидофранцузькой авторкі Єлєн Єблан, продаваємая в ЖБ-книгарнє "Є-є-є" здєся.

Но что заінтєрєсовало мєня єщьо больше - так єто профіль на значкє. Взглянітє-ка:


Нє правда лі, поразітєльноє сходство? Очєрєдноє свідєтєльство всємірного жидомасонского заговора!
AAAAAAAAAA!

Ісконнік люто нєгодуєт!

Бивший жидобандеровєц Владімір Кучєрєнко, а нинє Ісконно-Русскій Чєловєк і пейсатєль рукамі Максім Калашніков грозітся разбіть вдрєбєзгі доводи оппонєнтов:

При этом - при личной встрече - въеду в морду всякому, кто называет меня нерусским. Если я - нерусский, то нерусские - все население Кубани, три четверти - Приморья, изрядная часть население наших Северно. Там - полно "енко". Малороссы - тоже часть русского народа!


І подєлом ім будєт, я щєтаю! Нєча возводіть напрасліну і распространять австро-вєнгєрскіє видумкі!
тризуб
  • pav1o

Не май ли месяцъ ?

Славньій борец с жьідобандеровским ВОПАКом, венценосньій премьер-міністр (по версіі РФ) и наполеон всея Подкарпатской Рутении Пьотр Гецко опубликовал Ноту Правітельства:

НОТА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ


Президенту Украины В.Ющенко
Верховному Совету Украины

от _ мая 2009 года .

Никакого числа.
День без числа.

Доколє ?!