April 15th, 2009

Moon

Товаріщі фофудьєвцьі, можно стрєляться...

Тяжєлєйший удар по вєрє моєй нанєсьон, друзья. Вєдь такоє відєо узрєл...Ітак что мьі імєєм: в Сібірі(!) в дєрєвнє под названієм Крьім(!!!) живут пєрєсєлєнцьі із Крьіма начала 20 вєка, до сіх пор балакающіє на ЖБ-мовє(!!!!!) і расшьівают сорочкі ЖБ-узорамі(!!!!!) і поют ЖБ-пєсні(!!!!!) і єдят ЖБ-сало(!!!!!).

Братіє, тєряю вєру в жьізнь, нємілосєрдно тєряю. Откудава ж в Крьіму в началє 20 вєка ЖБ-то взялісь для пєрєсєлєнія, а? Тогда вєдь і Грушєвского-то єщьо нє бьіло, чтобьі мову прідумать-то. Да і вообщє, в ісконно-русском Крьіму, на мовє!!! Ето нєсльіхано!

Растолкуйтє другі, мож нєдочул, нєдоглядєл чєго? Пойду пріму канонічной два піццот на грудь, бо аж рукі трусяцца, інфаркт щас случіцца...