April 20th, 2009

Moon

А Тьі! Продул свой тєлєвізор?!

Товаріщі фофудьєвцьі і трударі, важноє обявлєніє. Нє забудьтє продуть свой тєлєвізор, тєлєфон і всє канальі связі, подробно смотрітє в рєпортажє:Вєстімо, сія процедура єсть вєршьіной канонічньіх нанотєхнологій! Я думаю, скоро такжє надобно будєт в каждом домє на каждой відєокамєрє і фотоаппаратє смазать маслом оптічєскіє осі, чтобьі служілі дольше.