April 24th, 2009

Свєршилось! Начался вьіпуск нанооружия!


Братія і сєстри, спєшу повєдать новость із нєоккупірованной Родіни!
Лучшиє уми Оборонкі<sup>нано</sup>, как і било прєдсказано в одном із катренов Плана Путєна, разработалі мощноє, а главное- дєшевоє нанооружиє!
Внімать і радоваться за наших учьоних нанологов можно даже із ЖБ "Новьін", которьіе  взвьіли волками при виде достіженій Царя і Отєчєства! Но уже поздно! СотоНАТУ і ЖБ нас нє догнать!
Єщчьо бьіло бьі нєплохо сдєлать нанонадувньіє казармьі, нанонадувньіх солдат
і видать ім нанонадувньіх ІРБ!
ІЗІЖБК


Слава РоССійскім вооружонним наносілам!