May 12th, 2009

  • maks_s

Наше дєло правоє!

Пока мьі здесь прозябаем в оранжевой трясінє, русский витязь Анатолий Вассерман (awas1952) в очеденой раз проводит сеанс публичного разоблачения антируССкой пропагандьі 5 канала.
Бесспорніе аргументі, усиленніе до невозможности ссілкой на предідущее разоблачение 5 канала, подготовленноме некім Александром Решидеовичем Дюковым, бьют свидомую гадину в самое подбрьюшье.
Редкие писки недобитіх ж/б оперативно пресекаются преданніми Онотолє военами (извинитє за двоякий смісл).

Паддєржьімъ ісконнєґа

Зєло лєпьій і путєноуґодньій ісконнєґъ Мікрахвонъ-прєдвадітєля </a></font></b></a>rupor_naroda повєдалъ всємъ ІРЛ блаґую вєсть объ томъ, что
Сервис "Яндекс. Погода" "признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств

Сія вєсть єсть зєло лєпая для всєхъІРЛ, ібо, какъ ґоваріваєт всє тотъ жє </a></font></b></a>rupor_naroda признание независимости Южной Осетии во Всемирной паутине идет полным ходом. Так, пользователи социальной сети «Одноклассники» и интернет-потрала «Mail.ru» уже несколько месяцев имеют возможность указывать Южную Осетию в качестве места рождения и проживания

А єщьо нашъ спєціальньій аґент, побьівавші на нєакупіраванай родінє, матушкє-РаССіі, саабщаетъ, чта нєдавна закончілась сабраніє трудавоґа калєктіва рабочіхъ завода па праізводству кружковъ для унітазавъ імєні таваріща Крупскаґа. Па рєзультатам сабранія трудавой калєктів єдінаґласна прізналъ Южную Асєтію і Абґазію нєзавісімьімі ґасударствамі і устанавіл съ німі діпламатічєскіє атнашєнія. Ібо, какъ павєдалъ намъ слєсарь-сантєхнікъ дядя Вася:
"Прізнаніє Южнай Асєтіі въ качєствє нєзавісімаґа ґасударства пазволітъ нашєму заводу прєадалєть крізісньія явлєнія, параждєнньія сотоНАТОвцамі і ЖБ съ цєлью уґнєтєнія ІРЛ, а такжє сущєствєнна увєлічіть вьіпускъ прадукціі. Съ прєзідєнтам Асєтіі Кокойто у насъ дастіґнута саґлашєніє абъ паставкє въ Асєтію 10 000 унітазавъ праізводства нашєґа завода. Еті унітазьі будут установлєньі въ Южнай Асєтіі, послє чєґо будутъ спізжєньі  взятьі въ качєствє трафєя нашєй доблєстнай унітазатьірящєй 58 армієй і пєрєправлєньі на істарічєскую родіну і сданьі нашєму заводу для рємонта за полцєньі".

Прєдлаґаю паддєржать пачінъ ісконнєґа і направіть СвятоПутєну калєктівную тєлєґраму, ґдє спрасіть: "Владімір - Владіміравіч, а пачєму Свято-ґазпром єщє нє прізналъ Абґазію і Южную Асєтію? ДОКОЛЄ?"

Ідєі нашьіх дєдов - жьівьі! РуССкій Крьім!

«Русский Крым» провел автопробеги под российскими и Андреевскими флагами, посвященные Дню Победы. 8 мая колонна автомобилей прошла по Евпатории, 10 мая автопробег охватил Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

«Очевидно, после судов, которые «Русский Крым» выиграл у государственных районных администраций Севастополя, власти оставили попытки бороться с русскими автопробегами. Это первые победы русских людей на своей земле. Они идут в общую копилку нашей борьбы», – убежден Юхин.

sevastopol.net.ua/novosti
www.nr2.ru/231788.html