July 9th, 2009

  • puvv

Я в смятєніі...

Вотъ каковіє нєканонічніє буквіці ізіскал я вотъ здєсь

И теперь над территорией России будут ежедневно летать американские военно-транспортные самолеты с вооружением. Согласитесь, это действительно демонстрация новой реальности.Каюсі, что нє окстясь случайно попал на ЖБ  "так назіваємую "правду " ( суть єрєсь), но всьо же в смятєніі думательная часть моєго сознанійа ІРЧ....

Алі покльоп возводять?

Алі ( чур (МП) мєнья! ) канонічній Мєдєвєд тайно замєньон СОТоНАТОвскім двойнікомъ?

Да і страхі ночніє мучають мєня: а колі всьо ето "вооружєнійє" проклятоє (МП) возьмьот да і свальтся  якобі "случайно" (уж мі то знаємь)  на голові опрічніковъ Кантєміровской ?

Развєйтє смущєнійє, братійа...
  • Current Music
    Коробєйнікі