July 27th, 2009

Mini i Pozha

Вакарчук-джуніор зомбіруєит москвічєй!!!


Братія, не пойму, как ето москвічі с такой радостью кавєркают русскій язьік і подпівают етому посланіку вашінгтонского обкома – жідо-бєндєровцу Вакарчуку-джуніору? Уж нє захвачєн бил клуб галічанскім спєцназом?

Ето же жалкая пародіі на Кубанскій казачій хор!!!  Но обратітє вніманіє каков гусь!

Он дєрзко ставіт ногу, всєм своім відом показивая, что я, мол, только-что встрєчался с амєріканскім нмєстніком в Кієвє і мнє вєлєлі пєрєдать что, ви, русскіє люді, потомкі Пушкіна, тєпєрь нікто і звать вас нікак”.  Так, словно нє било в історіі Россіі славних побєд Льва Лєщенко на „Золотом Орфєі” в Болгаріі в 1972 г. і Діми Білана на Євровідєніі.. Так, словно нє рускій народ пєрвим в мірє прідумал трьох-струную балалайку!

Тєпєрь галічані будут распространять ету іскуствєнно прідуманную пєню по всєй Малоросіі і даже в Москвє. Больно...


Троллінг

Єслі у братії єсть желаніє, можно половіть в камєнтах кучу лулзов со свідомьіх, которьіє сєгодня навалілісь как із вєдра і нє знают о сущєствованії фофудьї отказиваясь вєріть во Львовскоє мєтро:
http://www.youtube.com/watch?v=jOvlerTakHs
совок
  • henyk

Нєслиханная наглость!!!

highlander travel

Жиды наступают!

Израиль обвинили в геноциде осетинского народа

Израиль, США и Украина несут ответственность за геноцид осетинского народа, так как вооружали и продолжают вооружать Грузию. Такое заявление сделал президент республики Южная Осетия Эдуард Кокойты в эксклюзивном интервью телеканалу Russia Today.


Жидомасоны и сионистские террористы вознамерились посягнуть на исконно осетинскую, многострадальную землю и сделать исконно осетинский город-герой Цхинвал столицей северного Эрец Израиля.
Жиды и сионисты используют в этих целях злобных Грузин, которых они вооружают, учат пить вместо Саперави кровь осетинских младенцев и готовят убить еще несколько тысяч невиных осетин.
Еще не остыла пролитая кровь невиных 2000 жертв геноцида, а злобные жиды, жидомасоны и жидогрузины никак не усмиряться, готовят очередной заговор с целю изжить маленький но очень гордый и храбрый юго-осетинский народ.
Так глаголит великий вождь Какойто!
http://maarbolet.livejournal.com/454301.html