August 3rd, 2009

Смєрть сото-Юсченко!

Отцьі, братіє і сєстрьі!

Радость наполняєт моє руССкоє сєрдце і гордось распіраєт грудь мою за молодьож нашу - достойную замєну нам воспітал батюшка Путєн і вєрньіе Его опрічнікіорт+вєсті+мп+фсб

Істінно і православно вєрующіє отрокі подают нам прімєр рєвності нє по разуму і гнєва правєдного сопротів Ідоліща поганого, коім єсть растрєклятьій Юсчєнко!

Возрадуємся же!

На акции активисты «КрОССа» разыграли сценку, в ходе которой человек в майке Виктора Ющенко, пытался расколоть топором православный храм, а активисты помешали ему. Основной лозунг акции был: «Один народ – одна вера». Так же активисты держали плакаты: «Ющенко на время, вера – навсегда» и «Защитим свою церковь».Боюсь, кантєміровцьі достославньія могут нє успєть - сіі удальцьі самі могуть освободіть нас із окупаціі помєранцевой і свєргнуть рєжим путєноборчєскій!

AAAAAAAAAA!

Срочно в нумєр!

Вот здєсь ісконнік в одіночєствє защіщаєт чєсть і достоінство Святєйшего Гундяєва от нападок бойцов УПА-УНСО.

Нєобходімо дать совком по єбалу оказать посільную помощь товаріщу!

Кстаті аватар ісконніка освобождьон у нашего любімого тєлєграфним столбом Пейсатєля. Уж нє Сам лі пожаловать ізволіл?
Коала в руках Його Святості

Славо, грядут нанотанкі!

Русскіє нанопогранічнікі занялі єсчо одін ісконно-осєтінскійрусскій посьолок в жьідогрузії, попрібавілі зємліцьі святорусской! Пусть бєсятся жьідогрузіньі і іх заокєанскія хазяєва - нанотанкі нє остановіть!

Слєзлівая правда(мп)

Чьто ожьідаєт братію в етом очєрєдном двіжелубкє Правдьі:

- гєноцьід мірного насєлєнія с РоССійскімі паспортамі
- затаівшиєся в окопах грузінскіє боєвікі, ожьідающіє сумєрков
- снайпєр в НАТОвской формє, стрєляющій в спіну
- і многіє, многая другія доказатєльства і фактьі:Нєсльіханноє кощунство

Полундра, братіє!

Жьідо-літовцьі, под коімі в дрєвніє врємєна стоналі ісконно-руССкія прєдєльі зємлі нашей, на святоє покусілісь! Саму суть таінства євхарістіі канонічной40o ізвратіть вознамєрілісь окаянньія!!! Ето же нашьі руССкія люді, в літовской оккупацьіі сущіє, лішатся всєй благодатімп, которая осєняла каждого руССкого чєловєка послє прічастія канонічного. 

Тєпєрь страшно подумать, братіє, как лєгко пойдьот зомбірованіє нашьіх соратніков, коіх лішат окормлєнія ісконнаго!

Литва начала производство газированной водки

Производитель алкогольных напитков Alita представил новый продукт — газированную водку. Планируется, что этот продукт будут распространять на рынке Балтийских стран, позже с ним планируют выйти и на рынки других стран.