August 12th, 2009

Carrey
  • nnimble

ЖБ(ульб) диверсия в самом сердце Белокаменной

(снято мною сегодня на Варшавке)

Братие! Жидобеларусы совсем распоясались! Глядите, какое святотатство учинил негодник буквально в 10 верстах от Медвепута двуединаго: заменил исконную символику советскаго обряда на богомерзкую "пахониу". Доколє?!?!
kermit
  • qermit

Єщо одна побєда

Братци, кубанскіє казакі послє долгіх і ізнурітєльнихъ бойовъ съ прєвосходящімі ушамі протівніка взялі штабъ-квартиру НАТО!!!Сєй краснознамьонний академічєскій Кубанскій зєнітно-ракєтний хоръ билъ созданъ въ 1811 году і являєтся однімъ із старєйших і мощнєйшихъ въ Россіі по суммарной мощності балалаєчного потенціала.

Ісполать і многая лєта бравимъ русічам!

(радостную вєсть пріньос dr_j_goebbels)
  • matviy

Нємного Пушкіна...


Взято со страніцьі прєдьідущєго впіса, но рєшєно вьінєсті отдєльно...

Хохлов непуганая стая
На сайтах гадит не вставая.
Под НАТО лечь не удалось,
С Европой то же не сбылось.

Их вере, миру на показ,
Дан канонический отказ.
Они расстроились. Как видно,
Им за свинарник свой обидно.

Святая Русь, пора пришла
От Украины вонь пошла.
Проснись, ударь в колокола,
Пора очиститься от зла.

Так пусть же сдохнет Украина!
Да будет проклята она!
Хохол – безродная скотина,
Предателем был все века.

Хохол, ты подлостью своей
Затмил продажного иуду.
Тебе не жить среди людей,
Ты будешь маяться повсюду.