September 19th, 2009

Pfötchen

Проіскі протів Людмільі Расторгуєвой

Помніте ль, братіє, „ізоблічітєльную“ і „правдівую“ статію Людмільі Расторгуєвой, къдє одной із ключєвьіх фраз бьіла:
Общаясь через интернет-каналы, которые не блокируются на Украине (в основном это ICQ и Jabber) стало ясно, что 70 % реципиентов (украинцев, с которыми мы общались) искренне верят…

и как, нє щядя жьівота, носа і власа сваво, потъдрьжалі єсмъ ісконънєтцу?
Нє тут то бьіло! Пробрался в Людмільін журнал злобньій хакер cyxymu і унічьтожьіл бєсъслѣдъно вьсѣ свідѣтєльства потъдрьжкі.
Ні єдінаго нє осталось!
ДОКОЛЄ???

Послєпісіє. Смьісла в повторной потъдрьжцѣ не віжу, ібо увѣрьнъ єсмь, чьто і сіє нєугомонъньій cyxymu сътрєтъ, і посєму обдумать бьі нєплохо, а нє стоіт лі статію куда скопіроваті да там вьсѣ ісполаті і вьіразіті. Єсть лі смьісл, как мнітє, братіє?