September 23rd, 2009

руССкає чудо-юдо оружіє


Новає супєръ-оружіє прідумалі в ґєнштабє імєні сіоніста Пєрдюкова міністра нападєнія Пєрдюкова.
На проіскі злобньіхъ, подльіхъ, коварньіхъ і прочая жьідоамєріканцєвъ во ґлавє съ чуркой чєрножопьімъ жьідо-нєґромъ Алабамой Обамай руССкіє умєльцьі подъ ісполатью Плана Путєна (Свято) рєшілі отвєтіть новьімъ супєр-пупєръ оружіємъ: руССкімі бабушкамі съ нанотопорамі

Тяпєріча пущай супостатьі пужаются.
Лубокъ взятъ отсєль із лоґова жьідолібєраловъ і аґєнтавъ міравой закулісьі: http://ment52.livejournal.com/87946.html

козні жьідополяков!


Братія, страшньіе вєсті нєсу!
Католіцтвующіє жьідополякі полностью обнаглєв і совсєм уже потєряв страх пєрєд Коммісієй
по наказанію пєрєсмотра історії Второй Міровой, назвалі Красную Армію Освободітєльніцу от панского мєщанского іга т.н."агрессором"!


Сейм Польши в среду принял на пленарном заседании парламента специальную резолюцию,
 осуждающую "вторжение" Красной Армии 17 сентября 1939 года в Западную Украину и Западную
Белоруссию, которые между мировыми войнами входили в состав польского государства.


ДОКОЛЄ?! Гдє же танкі?!..