October 10th, 2009

picasso
  • mysliar

(no subject)

крос-пост па просьбах фрэндоў:

Во всех фирмах/организациях города давно запрещено говорить по-русски. Не то, чтобы официально, "щиро" как в Галиции... но приходят в офис ребята из "Вильной молоди", приглашают выйти покурить... И человек просто не возвращается. А один отказался выйти, я, говорит, веду здоровый образ жизни. Так ему язык прямо там и вырвали. Русский язык!!! И раскладку русскую удалили с компа.

тут знайшоў:
http://forum.izvestia.ru/board3/topic22214/?page=4


А ідэя някепская.
Акцыя: хто больш выдаліць расейскіх раскладак на публічных кампах


Pfötchen

НАТО — разжьігатєлі войньі! Опубліковано доказатєльство!

Зрітє жє, братія-опрічьнєкі! Само НАТО боітся сваво расшьірєния!Девучька под сотоНАТОвской кроватию і двє дєвіцьі, імєна коим — Nemi і Cyan, сѫтъ норвєжкі. Норвєгія жє с самаго начялу в НАТО состоіт. І, как відітє, вьсѣ онѣ запряталіся под кровать, забоявшьісь расшьірєнія НАТО!

Норвежьскій художнєг попьітал сѧ бьіло істінную сущьносьть сваво лубка сокрьіти, і агліцкій перевотчег под дудку сєго кукловода єму в етом помогл єсть:Напісал єсть warmongers, то єсть разжьігатєлі войньі.
Одьнакожє русскій перевотчег канонічьн настолько оказал сѧ, чьто вьсю істынную сѫщьносьть вміг обнаружьіл і обнажьіл.
І сіє єсьть нєпрєложньім доказатєльством таго, чьто НАТО єсть разжьігатєль войньі, такой чьто сам себѧ боіт сѧ! Нє то, што матушка РоССія (кая чьрез чєтьірє мєсѧца посьлє бублікацьійі таго комегса в ГрузіюАНАѲЕМА! воєваті рінула сѧ міролюбіво)!
  • Current Music
    Нас вьірастіл Сталєн, на вєрносьть народу, на труд іна подвєгі нас вдохновіл єсть