October 24th, 2009

РЛО!


Братія і сєстри во Фофудіє!
РуССкіх людєй обіжають!
Сілушку молодєцкую опосля прічашчєнія канонічного5x100г показать нє дают!
На двіжелубкє показан " рыцарский турнир ради девушки, которой, между делом, тоже досталось..." факт издевательства над ісконноруССкімі Молодцамі.