October 27th, 2009

Нізабудємъніпрастімъ

Братіє і сєстрьі во Фофудіі. Къ вамъ обращаюся я, друґі моі.
Подльія ЖБ і жьідопєтлюравцьі добралісь-такі до святая святьіхъ Матєрі-ґарадовъ-руССкіхъ.
Нєт болєє на картє нашєґа ґорада уліцьі славнаґо Камінтєрна.
Пєрєімєнавалі єя подльіє ЖБ-депутатьі Кьійивськоі міськоі радьі (Анафємо) въ уліцу жьідопєтлюровца і жьідобєндєровца Сімона Пєтлюрьі.
А отъ сєґоднішнєґо дня собствєнньімі ґлазамі ліцєзрєлъ я, яко работнікі коммунальной службьі со слєзамі на ґлазах срєзалі съ домовъ на етой уліцє последнюю талбічку со словєсамі "улица Коминтерна" (Свято) і пріколотілі на єя мєсто путєнопротівную надпісь "вульіця Сьімона Пєтлюрьі" (Анафємо).
Хотєлъ я помєшать сєму святотатству, братія, да не допустілі мєня туда ЖБ-міліцьіянтьі, коіхъ тамъ собралось нє мєнєє сотні, і коіє бьілі усєхъ ІРЛ скрутіть і етапом отправіть прямо въ Тєрнопольскій фунікульоръ (філіалъ Львовскаґо мєтро).

Нєзабудімънєпрастімъ, братія і сєстрьі. Нєт уліцє жьідопєтлюрьі въ МГР. Слався а-атєчєство нашє свабоднає, славс-я уліца Комінтєрна.
(Удаляется принимать каноничную 3х40*)
енот
  • alfrag

Маскируеццо

Посмотріте, братія, как сотоЮщенко со пріспешниками
в святьія люди рядіцца, даже німб себе нацепіл. Но мьі то знаем...