October 31st, 2009

совок
  • henyk

Смерть шпийонамъ! (акт №2)

"Лєс рубят — щєпкі лєтят" (как завєщал нам лучший друг всєх желєзнодорожніков еффектівньій менеджер тов. Сталін).

По рєзультатам подноготного слєдствія с прістрастієм и послє чрєзвьічайного засєданія Сінода, Дікастєрій інквізіторскіх і заплєчньіх дєл (т.е. я) уполномочєн заявіть: брат во Фофудьє Сєнатов в правах восстановлєн. А вот даз_бастард, проявівший особоє упорство в злостном отріцанії — заметьтє — НЄПРЄД'ЯВЛЄННОГО ОБВІНЄНІЯ! і ЖБ-хамствє по отношенію к члєнам Сінода вьічеркнут із спіска пріхожан Храма бєз права апєлляцьіі (т.е. ЗОГбанєн).

Смєрть ЖБ-шпійонам!
СотоНАТО нє пройдьот!
Пабєда будєт за намі!