November 16th, 2009

Діоген

Фсьо помнім

РуССкіє люді знаютъ, что проклятьіе жидобандеровцьі фсє как одинъ служили Третьему рейхусотоНАТО и Вермахту. И вотъ, удалой писарь-опричник из Горада руССкай Славьі Сєвастопаля наконец-таки посчитал фсєх етіх гадов. И доказал, что только руССкиє люди не служили Врагу Родиньі.

З.ЬІ. Вот токмо, боярѣ, фамилія у опричника неканонична.

Прєдатєльство, братіє. Допа і Ґєпа продаліся ЖБ!!!

Какъ только что стало ізвєстна ізъ аґєнтурньіхъ істонікавъ въ тьілу вр.оккупіраванай ЖБ малороССіі, тєлєвізоротєрпєц Допа ініцііруєтъ пєрєімєнованіє самьіхъ канонічєскіхъ районовъ ґорода-ґєроя Харькова: Лєнінскаґо (Свято!), Дзєржінскаґо (єщє Святєє!) і Октябрьскаґо (імєні ВОСР!).
Что жє ето дєлаєтся, братіє! Нєужто ЖБ да сотоНАТОвцьі скупілі накорню запужалі тєлєвізоротєрпца Допу подваламі Львовскаґо мєтро і Тєрнопольскімъ фунікульорамъ, что позабьілъ онъ про С.Русь-матушку, про СвятоПутєна-заступніка да про історію общую 300-лєтнюю руССкаґо народа-фофудієносца-трієдінаґо.
Вєдь какъ жє такъ, братіє, чтобьі въ пєрвой століцє УССР (лєпо!), да і нє бьіло районовъ імєні Св.Дєдушкі Лєніна і Жєлєзнаґо Шкафа съ маузєромъ Фєлікса-Єдмундьіча-Дзєржьінскаґо СвятоПутєнскаґо!
Ознакоміться съ бєрєстяной ґрамотой можна тутъ :http://vsyapravda.com/news/id14852
Нє забудємъ прєдатєльства Допьі і Ґєпьі. Нєтъ оранжєвой чумє въ пєрвой століцє УССР! Враґъ будєтъ разбітъ! Коміссія по фальсіфікаціі історіі въ пользу роССіі должна сдєлать ето прєдмєтомъ обсуждєнія на бліжайшємъ засєданіі! Путєнъ съ намъі! Ура, товаріщі!

Товаріщі! Развєян ветром історіі заговор! Воссіял опять Его лік!

Тупиє долбойоби Наші братья із РуССкого Общенародного Сталінского Монархіческого двіжения рассєкрєтілі сєкрєтниє-сєкрєтниє докумєнти, коториє ізмєнятъ ход історіі!

Канонічний днєвнік Іосіфа Віссаріоновічя Сталіна, скритий от народа подлим ізмєнніком Хрущом, стал достоянієм обществєнності!


Ето лі нє знак, что нєізбєжно наше спасєніє - Россія Будєт Єдіной! Ура, товаріщі!