November 24th, 2009

DOKOLE

Ані убілі руссково!

Убіть рускава! Ф сібє!Описание ролика: Кто конкретно и как создавал идеологию украинских националистов, придумывал язык и исторические мифы, почему Украина как государство априори может быть только антироссийским, и зачем русским приходится убивать свою национальность в себе и в других?

Сіводня «Єнєй буф парубак маторний...» напішут забави раді на народнам нарєчіі, а зафтра: «Нікакой пєнсіі маскалям!...»
А вєть тіріторія -та харошая! На тіріторіі саврімєннай «Украіни» (прості Госпаді!) фсьо єсть! Вади пално!
«Жечь» — ета паспалітая вілікая Польская імпєрія — ні удалась, патаму шта Йікатіріна Вілікая «утрачінайє вазвратіх»!
Польскіі гінірали гаварілі Напаліону: цель — адділіть Маларосію ат Расіі!
Школьнаму учітілю малароскава нарєчія ва Львофскам унівірсітєті, каторий пєрвий упатрібіл названіє «Украіна» (історікі да сіх пор спорят: то лі ат слова «акраіна», то лі ат пахожива тюркскава), удалось то, што ні удалось Напаліону! Французаф сделалі в 19-м вєкі, убіф фсє францускіє єзикі — ад брітонскава да правансальскава — і насадіф ету прімітівную рацианалістічіскую нацианальную мадель. Точна так здєлалі і нємцеф. «Украінциф» дєлалі убівая в украінци рускава! Єслі нєт сваіво язика, культури, то фсьо ета нада прідумать, чєм учітіль і занілса, саздаф руска-украінскайє ізданіє. «Руска-украінскайє» — ета фсьо равно, што «руска-олбанскайє»: са фсємі абізатільнимі «прє-вєдамі» і «кро-савчєгамі».
А тіпєрь ф дрєвнім праваславнам Кійівє! На левам бірігу Дніпра! Будіт різіденция грєка-каталічіскава мітрапаліта падчіньоннава Ріму! Виходіт фсє за вєру пагіблі зря? (Прі етам паказиваются кадри с пахарон Патірарха Валадіміра Раманюка в 1995 гаду, но какая па суті разніца, правда?)

Ніацинімайє спасіба г-дам Бузініну і Табачнікову за правду! Слава рускай культурі!
 

ИРЧ ВазгенЪ ЛипаритовичЪ АвагянЪ поучаетЪ хохловЪ

Благую весть несу я вамЪ, братия во Фофудiе!

Оказывается, не только союзные нашей матушке-России ГондурасЪ и Никарагуа справедливо поддерживают ее международную политику. Есть еще и разосравшаяся со всеми своими соседями зажатая со всех сторон русофобскими врагами Армения, где в голову людям приходят светлые и правильные мысли:

Как этого не понимают украинцы?! Как можно дойти до такой степени морально-бытового разложения, чтобы упоенно называть себя вместо гордого титула "русский" "окраинным" человеком? Ведь окраина - это та же трущоба, захолустье! Отказаться быть - и кем?! Русскими! - ради права и сомнительной радости быть непонятно кем у непонятно чьего края... Бог им судья. Выбор у них невелик, потому что слова "Россия" и "жизнь" - синонимы. Хотят жить - пусть идут к России. Не хотят жить - дело хозяйское. Есть такая постхристианская теория - мол, человек имеет право распоряжаться своей жизнью. Пусть распоряжаются...

Русский народ - мученик и праведник - избаловал всех нас, катая на своей шее, и вздумали мы - кое-кто из армян, из тюрков, из славян - что и другие великие народы могут нас на шее катать. Вздор! Русский народ есть всемирно-историческое исключение в семье великих имперских наций. Любая другая империя баловать вас не станет, а станет бить палкой, отправляя на самые черные и грязные работы, и сношать способом, Богу и природе противным. И её, империи, право, будет в её силе, а не как у русских - в Правде. И скажите мне, что я не прав! Вы, забившие все бордели мира украинскими проститутками, а все помойки Европы - украинскими бомжами, вы, миллионами выезжающие за куском хлеба за границы своего якобы государства, - скажите мне, что я не прав! Именно про вас, евразийские русофобы, будь вы украинцы, таджики или бакинские погромщики - слова Маяковского:

Впереди - година на године!

Каждого трясись, который в каске!

Будешь доить коров в Аргентине

И мереть по ямам африканским...

Предлагаю всячески поддержать армянского исконника в его борьбе с т.н. украинской русофобией!!!!

РуССкая охота!

Возрадуємся, братіє!

Усладу сєрдцу ісконно-руССкому нєсу вам, єлєй на душу во бранєх со проклятьімі ЖБ-оккупантамі ізмождьонную!

Канонічньія програмістьі пріблізілі час освобождєнія нашего, создав трєнажор для воінства правосланаго, но коєм возможно оттачівать мастєрство ратноє для скорєйшего одолєнія супостата!

Здєсь можно поучітіся боєвому іскуству бранному - как біті надлєжіт хохляцкоє оружьіє! Ібо іздрєвлє прєдкі нашьі умєлі отпор дать ратям інозємньім, ідущім свінієй на зємлю РуССкую!