November 25th, 2009

ape_pigs

(no subject)

Следующая статья раскрывает все козни Вашингтонскаго обкома против православного человека на Руси !Читать полностью статью " Программа по обезвреживанию России"

Провокация жыдоагломовных или каноничный продукт?

Не пойму, братие...С виду - весьма канонично, но вот сотонатовская мова, конечно, угнетает, плюс жуткие жовтоблакытные прапоры иногда мелькают, триждывкрестизаконкопейкуматьперематьпроклятое слово "Юкрэйн" звучит - аж вздрагиваю, честно.

Ура! Лєпую вєсть прінєслі ґусі-лєбєді ізъ ОсєторуССіі!!!

Нончє прішла ко всємъ ІРЛ, а такъ само всємъ ІРБ і просто ісконнєґамъ блаґая вєсть съ малєнькой-но-ґордай ОсетіноруССіі, коєю повєдалъ намъ "сайт кокойтьі".
Третьєґо дня вєлікій баєцъ съ ґрьізунскімъ фошьізмомъ въ кєпкахъ, ґорньій аролъ нашъ, Єдуардъ Джьібєєвічъ всє-тамъ-вьіравнівающій кокойто озвучил Указ, согласно которому городу Цхинвал «за мужество, стойкость и героизм, проявленные народом и защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества» присваивается почетное звание Республики Южная Осетия «Город - Герой».

Такъ что тєпєріча нє токмо на С.Русі єсьмъ канонічньія "ґорода-ґєроі", но і въ малєнькой і ґордой осеторуССіі тожє.

Но я прєдлаґаю арлу нашєму Джьібєєвічу на ентомъ блаґородном почінє нє останавліваться, а бєзъ промєдлєнія іздать єщє і указъ объ прісваєніі всємъ остальньімъ сєламъ осеторуССіі почєтноґо званія "Сєло-ґєрой". А єщє надобно сєй почінъ распространіть по всєй С. Русі. Пущай батюшко СвятоПутєнъ тожє указъ кокойто іздастъ і прісвоітъ улусу Джучжі і посєлку імєні Калініна (Лєпо!) кокіє-нібудь званія "улусъ-ґєрой" і "пасьолокъ-ґєрой".
Так само, надобно царю-батюшкє СвятоПутєну друґімъ указомъ прісвоіть жьідоґрьізунскаму Тіфлісу і вр.окупірованому ЖБ Кієву (Анафємо) почєтньіє званія "оплотъ ґрьізунскіхъ фошьістовъ" і "лоґово ЖБ". І Львовскає мєтро съ Тєрнопальскімъ фунікульорамъ тожє нє забьіть.

Одна бєда. Пішутъ намъ братья-осєтіноруССьі істочнікъ "сайт кокойто", а ссьілкі (Анафємо) нє даютъ. Нєґдє тамъ Джьібєєвічу, орлу ґорному, ісполать вьіразіть.