November 27th, 2009

PAZ

Российские журналисты отказались называть Белоруссию Беларусью

Прєдатєльство, братіє!!!

Канонічньій істочнєґъ Ну, Сру Нбюсленд. РУ (Свято!) узналъ страшную воєнную тайну сотоНАТОвскіхъ буржуіновъ. Оказьіваєтся, жьідообама (Анафємо!) только прікідьівался нєґромъ ізъ Афрікі друґомъ СвятоПутєна і нажьімалъ кнопку пєрєґрузкі пєрєзаґрузкі. На самомъ дєлє єтотъ жьідонєґръ подъ покровомъ ночі строілъ коварньія планьі порабощєнія матушкі роССіі.
І вотъ, какъ стало ізвєстно отъ штірліцєвъ ізъ жьідополяцкаґо обкома После переговоров, которые продолжались почти год, стороны достигли договоренностей о статусе американских войск в Польше, пишет в пятницу, 27 ноября, газета Rzeczpospolita. По данным издания, премьер-министр Дональд Туск одобрил условия соглашения, и документ готов к подписанию между двумя странами. Подобное соглашение является последним необходимым условием для размещения на территории Польши американских комплексов ПРО.

Всє на защіту С. Русі. Нє дадімъ жьідополякамъ і іхъ пособнікамъ ЖБ топтать святую руССкую зємліцу і садіті сваіхъ лжєдмітрієвъ въ Лужковскє-Батурінскомъ Ма-асквє! Пусть оні намъ за Катьінь і за Пілсудскаґо (Анафємо!) отвєтятъ!!!
Срочна мобілізовать Алєксандра-Рєшідовіча-Дюкава на защіту канонічной історіі С.Русі отъ жьідополяцкіхъ проіскавъ!!! За Путєна!!! Ур-аа-а-а-а-!!!
роиССя вперде!!