December 8th, 2009

Въ продолжєніє історіі о славномъ чухонцєтєрпцє Дюковє

Вотъ туточкі: http://a-dyukov.livejournal.com/624166.html сєй товаріщъ, фальсіфіцірующій історію на блаґо роССіюшке стоящій на стражє усєхъ фальсіфікаторовъ супротівъ роССіюшкі, бїєтся въ конвульсіяхъ і рьідаєтъ по поводу колічєства т.н. "украинцевъ" (Анафємо!), якобьі сражавшіхся протівъ С.Русі за т.н. "нєзавісімость" въ составє УПА (тріждьі Анафємо съ вєчньімъ ґорєніємъ въ Аду-МП-Газпромъ!).

Надобно вкатіть товаріщу істєріку історєґу успокоітєльноє, а то єжєлі онъ такъ і дальшє рьідать будєтъ, то прідєтся єґо отвєсті въ жєлтьій домъ і вкатіть слоновью (роССія-родіна слоновъ) дозу ґалопєрідола. Іначє мьі єґо ріскуємъ потєрять въ цвєтє лєтъ, і за то врємя, пока СвятоПутєнъ найдєтъ новаґо прідворнаґо істєріка історєґа, ЖЬ і сотоНАТОвцьі ужє всю історію сфальсіфіціруєтъ.

Поддєржімъ Рашіда-аль-Ґаруна Алєксандра-Рашідовіча-БзДюкова і нє дадімъ єму сґорєть на работє!