December 16th, 2009

Слава!!! Урра!!!

Сильное, весомое и авторитетное государство Науру признало Абхазию!!!
За какие-то жалкие 50 миллионов долларов США!!!

Брат svidomit упоминал, что признание самой (самим) Науру необратимо, как победа коммунизма - и вот оно свершилось!

Ну разве это не сокрушительный успех нашей дипломатии?

Республика Наури - карликовое государство на одноименном коралловом острове в юго-западной части Тихого океана площадью 21,3 км² и населением 14 тысяч человек. Науру является самым маленьким островным государством, самым маленьким государством за пределами Европы и единственной в мире республикой без официальной столицы.

Главный источник дохода Науру в настоящее время - дипломатический бизнес. Первым опытом дипломатической торговли стал Китай. В обмен на разрыв дипломатических отношений с Тайванем Науру получило от Китая десятки миллионов долларов и помощь в оплате внешнего долга. Затем настала очередь Косово. Науру признало Косово и в благодарность стало получать финансовую помощь от ЕС.


Очень, очень последовательный дипломатический соратник!

Хвалєбная пєснь РоССіюшкє!

Братіє, успєхі міротворчєства нашей матушкі Росіі і батюшкі Путєна уж грємят славою во всьом мірє! Уж всє вьі давно прічастілісь на радостях от того, что в далєкой, но такой руССкой зємліце Науру прізналі нашимі Багапшскую і Кокойтскую волості.

Послушайтє же тєпєрь оду сєму подвігу наших русскіх папуасов:

Вот вы говорите, развал — а нашу, пардон, креатуру, Абхазию, нынче признал атолл под названьем Науру. Иной бы качнул головой — чего там, коралловый бублик! — но это ж рекорд мировой, мельчайшая, блин, из республик! Вмести это чудо в уме, задумайся к Новому году: там площади — двадцать кэмэ, там нет городов, а народу — не более тысяч шести; но все-таки любят культуру, Россия там вечно в чести, а в гимне поется: «Науру, Науру превыше всего!» По-моему, очень неслабо. Мне видится в этом родство и тайное сходство масштаба. Когда-то Гагарин летал, и все любовались на Юру, но старится даже металл. И мы поравнялись с Науру. Как любит мечеть муэдзин, как любит Петрарка Лауру, как в Киеве любят грузин, так русские любят Науру.

Ходатайство прєдъ свяшчєнньімъ сінодомъ

Вотъ тутъ вновьобращєнньій ісконнєґъ какофонъ ракафонъ нарьіваєтся на хорошіє люлі на ордєнъ "За прінудєніє" нє ніжє ІІ стєпєні (І стєпєнь токмо у Орла нашєґо, Єдуарда-Джьібєєвіча-Кокойтьі да вєрноґо єйноґо Олана Кочієва-Мікрохвоновіча). Нікакъ нє удаєтся наставіть єґо на путь істінньій да научіть чінопочітанію да путєноуважєнію. Одначє, пока пужалъ я єґо анафємой да отлучєніємъ отъ святаґо мєста нашєґо, храма Свъ Фофудіі, усльіхалъ яотъ нєґо словєса, коіє повєрґлі мєня въ ступоръ. Ібо вродє бьі словєса сіі звучатъ канонічно і мєдвєдєуґодна, ібо обоґашчаютъ онє нашу руССкую культуру новьімі ошчущєніямі, а морду новьімі сінякамі. Одначє, подумалъ я, а нє затєсалося лі срєдъ сіхъ словєсъ одно-два путєнохульньіхъ, прідуманньіхъ подльімі сотоНАТОвцамі въ австро-вєнґєрскомъ ґєнштабє, дабьі ввєсті въ єрєсь ІРЛ? Полєзъ я въ словарь нашъ толковаґо фофудііста, і нє нашолъ тамъ єнтіхъ словъ. Поєліку єсьмъ азъ лішъ скромньій опрічнікъ Свъ. Фофудіі, коій рєшєнія Свяшчєннаґо Сінода токмо въ жьізнь прєтворяєтъ, то рєшілъ я обратіться съ чєлобітной къ боярамъ да брадатьімъ мудрєцамъ нашьімъ, дабьі разъяснілі онє мнє, слєдуюшчіє заґадкі.
1) Что означаютъ словєса: - "бьідло", "бьідлотолпа", "обьідлячіваніє школотьі", "бьідло-свідомітьі", - "лохі", "лохобаньі", - "барьіжнічать", - "обосраньіє бараньі", "просрать", - "національно-ідентіфікаціонноґо-наєбалова", "получать люлей от жізні", - "ВГН"(?), - "свідомістская сєрая каша", "свідомістская хінєя", "хінєєй всякой тролліть", - "хохлосрачевская саранча", "майдауньі-хохлосрачістьі", "майдаунскоє лошьє", - "галивьій развод".
2) Єсть лі сіі словєса канонічньімі всє (полностью) ілі жє вьіборочно (чєрєзъ одінъ)?
3) Коіє ізъ єнтіхъ словъ достойно вітязю Свъ Фофудіі употрєблять для посєва вєлікой сєрмяжной правдьі?
4) Єжєлі словєса сіі канонічньі, то что означаютъ онє? І нє пора лі вьіпустіть доработанноє ізданіє нашєґо словаря фофудіі съ коммєнтаріямі бояръ-опрічніковъ да съ блаґословєніємъ Свящєннаґо сінода? Вашъ прєбьівающій въ раздуміяхъ боєцъ Єсґаларъ Тєрєнъ