December 18th, 2009

Moon

Куда мір катіцца?!

Братія, ужос шо творіцца, наш дорогой Віктор Хвьодорьіч Януковіч тєпєріча будєт носіть ВЬІШЬІВАНКУ!!! (link)Щіто дєлать-то будєм, братія??? Рушьітся послєдній оплот!

Шо жє єто дєлаєтся, братіє?

Какъ сообшчілі наші аґєнтьі, і какъ напісалі ЖБъ-СМІ (Анафємо!) Святочєрноморскаґо тріждьі краснознамєннаґо плота чєкістьі покінулі прєдєльі връ. оккупірованоґо ЖБъ Крьіма Шо жє єнто дєлаєцца, братіє? Хто жє насъ тєпєрь отъ оранжєвой чумьі зашчітітъ?

Мойша трєбуєтъ къ сєбє повьішєнноґо вніманія і жаждєтъ наґрадьі

Нашъ зєло упрямьій баобабъ ісконнєґъ Міклованъ прєбьіваєтъ въ возбуждєнномъ состояніі ужє 5 дєнь подрядъ, і, обоґатівшьі свой словарньій запасъ блаґодаря своєму новому друґу тєлєфону ракафону постітъ фєєрічєскій брєдъ вєлікую сєрмяжную правду.  Пішєтъ онъ объ томъ, что оранжево-голубая сволота исправна выполняет заветы "Железного канцлера". Так вот к сведению пока еще властвующего на Украине быдла - здесь, на Украине все еще живут миллионы, людей, знающих, что они Великороссы. Независимо от своих украинских, белорусских или русских предков. И терпение этих людей на исходе. Богдан Хмельницкий 355 лет назад уже воссоединил Русь, пройдя по трупам несогласных. Не искушайте нас без нужды. Я счітаю, что Міклованъ заслужіваєтъ всєнєпрємєннаґо наґраждєнія за проявлєнноє рвєніє путємъ публічной поркі  всєнєпрємєннаґо вьіражєнія ісполаті. Надобно ісконнєґа поддєржать. Ібо тєрпєніє дєйствітєльно на ісходє. Прошу Свъ. Сінодъ блаґословіть на воспітаніє блуднаґо младєнца Міклована канонічньімі розґамі да стоянієм в уґлу на ґорохє.
moskalyky
  • mykolap

Великий успех нанотехнологий!

Наконец-то найдены исключительно русские гены! Для титанической работы был задействован суперкомпьютер

Ученые расшифровали индивидуальный геном русского, то есть человека, относящегося к соответствующему этносу. Не уточняется, к какой конкретно этнографической группе он принадлежал. Работа была выполнена в Российском научном центре "Курчатовский институт" и заняла полгода, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на слова руководителя геномного направления "Курчатовского института" академика Константина Скрябина.

Для расшифровки специалисты использовали суперкомпьютер "Курчатовского института" и алгоритмы, разработанные российскими математиками. Алгоритмы необходимы для того, чтобы "собрать" единую последовательность ДНК из кусочков, получающихся в ходе процедуры.


Полностью текст на http://lenta.ru/news/2009/12/17/russian/

Оживленная дискуссия по поводу ведётся на http://community.livejournal.com/science_freaks/1454374.html

ЖБ должен сидєть в тюрьмє!

Братіє, спєшу успокоіть всєх істінно руССкіх людєй - в етот раз газолюбівим хохлам нє удастся своровать канонічньій россійскій газ!

На самом вьісоком уровнє сітуацьію взялі под контроль:  

 

Агонія Бджоляра

Президент Украины Виктор Ющенко не исключает, что присвоит руководителю Организации украинских националистов Степану Бандере звание Героя Украины. Об этом он сказал во время встречи с жителями Винницы, отвечая на вопрос, не планирует ли он присвоить Бандере звание Героя Украины. Братія, чьто же енто вьіходіт? Сначала Шухєвічь, а тєпєрь і сам Бандера?!

ПослєСловіє: в каммєнтах к пасквілю много ісконногоруССкого Люду(ІЗМТ) набєжало.
Надо бьі поддєржать їх, братія.