December 25th, 2009

Шо жє єто такоє, дороґіє товаріщі?

Нє успєлі дєпутатьі Масковскай гарадской бзДумьі Закарпатской обласной т.н. "радьі" (Анафємо!) прінять канонічной і утвєрдіть ґімнъ області, коій восславлялъ всєхъ ІРЛ на вр.оккупірованной ЖБ малороССіі, а ісконєґъ Міклованъ па єнтому поводу накаталъ ужо 2 копіпаста: http://mikle1.livejournal.com/517237.html і рєшітєльно пріступілъ къ трєтьєму, какъ прішла бєда, откуда нє ждалі.
По всєдєніямъ ЖБ т.н. "ЗМІ" (Анафємо!) Президія Закарпатської облради, сьогодні, 25 грудня, оприлюднила ухвалене рішення повторно винести питання гімну області на засідання сесії облради.
Таку позицію члени президії пояснюють тим, що питання «Про гімн Закарпатської області» «потребує додаткового вивчення щодо правомірності рішення».

Як інформує власкор ZAXID.NET , окрім того, депутат М. Гебус (фракція Батьківщина) подав офіційну заяву про відкликання свого голосу. Саме один голос став вирішальним у прийнятті рішення: на сесії «за» текст «Подкарпатские русини...» проголосувало 46 депутатів (в Закарпатській облраді 90 депутатів).

Шо жє єнто дєлаєтся, дороґіє товаріщі? Доколє ЖБ будутъ запрєщать намъ ковьіряться въ носу, мочіть въ сортірє враґовъ СвятоПутєна, любіть кадьірку і дружіть съ кокойто? Ґдє жє нанотанкі? Ґдє освободітєльньій дівізіонъ наноішаковъ съ прікрьітіємъ ізъ єскадрільі ґорньіхъ орловъ? ДОКОЛЄ???

Ура, братіє.

Стараніямі опрічніковъ да фофудіі святой боронітєлєй (ФСБъ) ісконнєґъ міклованушко оволодєлъ язьікомъ ґрузінскімъ да аґліцкімъ жьідоґрьізунскімъ і аґліцкімъ діалєктамі вєлікаґо руССкаґо язьіка. І оволодєша сімі діалєктамі, тутъ жєжъ нашолъ очєрєдную фальсіфікацію історіі нє въ пользу роССіі і восхвалєніє фошьізма. Да нє ґдє-нібудь, а на самомъ лоґовє жьідоґрьізуновъ: сайтє МВДъ т.н. ґрузіі.
Вотъ что пішєтъ ісконнєґ: В своей статье я был предельно откровенен. Удивленный взрывом мемориала немного покопал и убедился, что фашизм там официально в чести.
Или это я поместил на сайт МВД восхищенные вопли о грузинах в абвере, их прекрасной службе еще в 40-м году во Франции итд?

Поіскалъ я на томъ сайтє МВДъ т.н. ґрузіі (Анафємо) про фошьістовъ, да нічаґошєнькі нє нашолъ. Вотъ думаю, чєґо ґрібцьі, настоянньіє на канонічной нановодіцє съ міклованушкамі дєлаютъ. Ужъ нє заказать лі намъ съ Нєоккупірованой С.Русі бочонокъ-друґой єнтіхъ ґрібцовъ-молодцовъ?

UPD: Сіє своє "творєніє" міклованушко ужє распространілъ по всємъ помойкамъ зєло канонічньімъ рєсурсамъ, ґрадамъ і вєсямъ мєждусєтія яко Сру-політіксъ і прочая.