December 29th, 2009

Исконник

ФСБ на стражє Родіньі

Воіньі добра і свєта, что стоят на стражє Матушкі-Рассєі, лєтом сєго года воспрєпятсвовалі ж/б-шпійону (анафємо) вьівєзті на т.н. "украіну" сєкрєтную нано-радіолампу 1989 года вьіпуска. Но проклятьій ж/б шпійон, отсідєв в острогє всєго 5 жалкіх мєсяцєв бьіл вольноотпущєн і, стало бьіть снова будєт козні строіть супротів Рассєі. Смєрть шпійонам!

А вот і впіс на сайтє путєноугодной Комсомольской правдьі

Міклованушко продолжаєтъ ґєроічєскую борьбу за руССкійъ єзьікъ

Нашъ ґєройъ-чєкістъ-ордєноносєцъ міклованушко ґєроічєскі пішєтъ во всє орґаньі т.н. "власті" т.н. "украіньі", трєбуя пріданія статуса ґосударствєннаґо руСскому єзьіку. http://mikle1.livejournal.com/526637.html?view=1604909#t1604909. За что собралъ ужо 88-стръ подписей. Но я счітаю, что нєдорабатьіваєт міклованушко. Ібо надобно руСскому язьіку прідать статус єдінствєннаґо і ґосударствєннаґо во всєм мірє, а всякіє там жьідобЄндєровскіє да жьідоґрузінскіє і жьідоаґліцкіє нарєчія запрєтіть.
Поддєржьім ісконнєґа.