December 30th, 2009

(no subject)


Братіє, хочу подєлітся с вамі однім нєожіданнім открітієм.
Ходіл я давєчє в журнал опасного смутьяна і злодєя Доброхотова http://dobrokhotov.livejournal.com/ дабі там вніматєльно слєдіть за єво прєступною дєятєльностью. І та во вписє про то, как наш самій совєцкій суд в мірє караєт по мєркам рєволюціонной цєлєсообразності (прімєняя лжєсвідєтєльства всякіх мєнтов і другіх путіноугодніх людєй) всячєскіх жідов і нєсогласніх (і подєлом!)  http://dobrokhotov.livejournal.com/418384.html обнаружіл прєкрасній свєтолубок:

 
Я как єво узрєл - так сразу і прозрєл! Єто жєж наш єдіній в двух ліцах брат-ісконнік Лукьянєнко-Круг! Я знал, что у нєго далєко всє зашло, но что єму ужє такую большую фуражку далі - нє знал. І как хорошо всє совпало - как раз во впісє про лжєсвідєтєльство!
Исконник

В Мааскве уже паачті нє сльішно русскаго язьіка - паачті вєздє украінскій