May 8th, 2020

за канонічную

(no subject)

Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!
Наканунє "Дєдьіваєвалі" руССкіє люді (ІЗТ) всєго міра обязаньі напомніть єнтому самому міру про єнтіхъ самьіхъ дєдовъ, которьіє, сосно говоря, і ваєвалі, сірєчъ лубкомъ дєда с опісаніємъ.  Начало на Расєє положєно.  Чємъ нє варіянт - лубокъ одного із дєдоффъ. Ну, єжєлі кто грамотє обучєнъ, вотъ - бєрєста об томъ! Я щєтаю, єнто прєкрасно.
І пущай тєпєрячє кто посмєєтъ таявнуть, что мьі, руССкіє люді (ІЗТ), забьілі свою історію і нє чтімъ побєдітєлєй! Такъ чтіть могутъ токма на Расєє!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*