?

Log in

No account? Create an account
Храм Св. Фофудьи (МП)
ЧурЪ меня! 
22nd-Aug-2016 10:56 pm
moskalyky
Уж не сотонинскую ли Мирославку вижу я на Вышиванке? (или как-то так-съ)

Не проходят, видимо, бесследно пытки СБУ во Львоском метро-съКстате, пока у исконницы новый журнал, забаненные в старом могут напихать ей исполатей здесь, многие рыцари Пресвятой Фофудьи уже отметились, я так вижу
Comments 
22nd-Aug-2016 09:58 pm (UTC)
эпичный пост
23rd-Aug-2016 12:57 am (UTC)
Хотєлось бьі вьіразіть ісполатєй, но нє могу біть лєжачєго.
31st-Aug-2016 05:10 pm (UTC)
І что інтєрєсно. Матушка в заглавном постє вновь дєнєг просіт. І что наізабавнєешєє - законнаго супружніка своєго нікак нє помвнаєт, назьівая довєрєнньім ліцом токмо дочурку свою. Нєт лі здєсь, братія, бунта супротів мужа, коєго матушка, акі всякая ісконніца, убояцца должна?
This page was loaded Sep 18th 2019, 5:07 am GMT.