?

Log in

No account? Create an account
Храм Св. Фофудьи (МП)
Исконно?  
14th-May-2017 06:13 pm
Originally posted by nuk18 at "Бессмертный Полк" в тюрьме
увидел у npubop

Надо новый тэг вводить. "Лютый Пиздец" - этого уже недостаточно

Comments 
15th-May-2017 03:37 am (UTC) - Исконно?
User lys75 referenced to your post from Исконно? saying: [...] Originally posted by at Исконно? [...]
15th-May-2017 12:00 pm (UTC)
Комедия строгого режима.
16th-May-2017 11:29 am (UTC)
Лєпо, братіє!
Хоть я всегда считал, что "бессмертному полку" место в дурке, тюрьма ему, видно, тоже как родная

Edited at 2017-05-16 11:31 am (UTC)
16th-May-2017 11:30 am (UTC)
А на последней фотке вертухаи за кого играют, за зеленых али за черных?

Edited at 2017-05-16 11:31 am (UTC)
16th-May-2017 07:05 pm (UTC) - не стой на пути мейлру-апокалипсиса!
User alterfrendlenta referenced to your post from не стой на пути мейлру-апокалипсиса! saying: [...] [...]
19th-May-2017 07:59 pm (UTC)
Такъ вразумєлъ, что дєржутъ мОлодцьі свєтолубкі колєгъ, которьіх ужє с німі нєту, понєжє положьілі оньіх вєртухаі, ткскзть, "прі попьіткє к бєгству"...

*утіратъ скупу мужску слєзу і прічащаєтссо боярьішнікомъ*
This page was loaded Jul 17th 2019, 9:05 am GMT.