?

Log in

No account? Create an account
Храм Св. Фофудьи (МП)
Чудєсньій почінъ, ящєтаю! 
11th-Jun-2017 11:35 pm
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!

Токма нєдавно узналъ азъ із просторовъ Мєждусєтья об чудєсномъ почінє на СССРусі-матушкє, сірєчь - состязаніях ратньіх по літроболу прічащєнію канонічной. Чудєсньій почінъ, ткскзть, возвєсті канонічноє дєйство в рангъ національного віда спорта. Да нє всьо такъ гладко, дорогія братія і сєстрьі. Нашлісь нєлюді, что пожєлалі ізнічтожьіть на корню лєпоє начінаніє... Єжєлі кто заінтєрєсовалссо - опосля чісто сімволічєской оплатьі фунфьірікъ боярьішніка

В Волгодонске один участник конкурса "Кто выпьет больше водки" погиб и еще пятеро попали в реанимацию

В Волгодонске Ростовской области тяжело пострадали участники конкурса «Кто выпьет больше водки», проведенного магазином. Один из участников погиб, а еще пятеро оказались в реанимации.

Теперь хозяева магазина «Савелий», организовавшие конкурс, обвиняются в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и нарушении закона «О рекламе», запрещающего акции, агитирующие за употребление спиртных напитков.

Конкурс «Кто выпьет больше водки» состоялся в магазине в конце прошлой недели. Согласно анонсу, победителя ждал приз - десять бутылок водки, и к началу состязания в магазин пришли около 40 претендентов. По условиям конкурса за отведенное время следовало выпить как можно больше водки.

Участники черпали спиртное из цинковых ведер, а закусывали черным хлебом с колбасой.

Как сообщили изданию в прокуратуре Волгодонска, уже через несколько минут после начала состязания нескольким его участникам стало плохо. Приехавшие сотрудники «скорой помощи» констатировали факт тяжелой интоксикации у шестерых участников, один из которых к моменту приезда врачей погиб. «Он успел выпить около трех литров водки, что для нормального человека, скорее всего, не закончилось бы смертью», — рассказал врач Михаил Кравченко. Однако пострадавший был алкоголиком, отчего его печень почти не работала, и организм просто не справился с нагрузкой.

При этом, как пояснил заместитель прокурора Волгодонска Сергей Лабенец, обвиняемые могут избежать ответственности. Во-первых, пить пострадавших никто не заставлял, а во-вторых, следователи пока не могут определить, что все-таки рекламировали устроители состязаний.


Тєпєрь дозвольтє пару слов бєз протокола от сєбя. Узналъ азъ, что дєйство сіє состоялось давно уж. Болєє подробно і увлєкатєльно повєдаєтъ бєрєста. А то, что супостатьі лютьіє жєлаютъ в холодную упєчь бояріна, которьій оноє дєйство організовалъ - самая что ні на єсть нєпрікрьітая руССофобія! За рєкламу канонічной? Да кабьі бьіла б рєклама, дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє, нєшто бьі мьі сідєлі по своімъ горніцам? Увєрєнъ, что всє, какъ одінъ махнулі бьі на історічєскую родіну, дабьі і самімъ іспробовать бухло на халяву сілушку богатьірскую в прічащєніі канонічной... Аттаво вопрошаю вас, дорогія братія і сєстрьі, на всякъ случай: "ДОКОЛЄ???"

Єжєлі кому бьілъ лєпъ сєй сказъ о богатьірях зємлі руССкой, то прошу нє поскупітссо полтінкой брату v_n_zb за наВОДКУ, дабьі смог он і сєбя єндовой стєкломоя порадовать. На томъ і Фофудью цєлую...

*і нємєдлєнно вьіпілъ із поллітровой кружкі*
Comments 
11th-Jun-2017 08:55 pm (UTC)
Пєрьій впісъ сам, пожалуй, оформлю. Такъ вотъ, в просторах Мєждусєтья уздрєлъ аз сказъ об томъ, какъ, надоть полагать, одінъ богатьірь руССкій, что в ономъ сотязаніі участвовалъ, узрєлъ жьідоінопланєтньіх прішєльцєв, коі бєз вєдома і дозволу зємлю руССкую посєтілі, об чом і повєдалъ опрічнікамъ свят батюшкі нашєга Путєна. Тє с поніманієъ отнєслісь к бдітєльності патріота руССкого і вьішлі давать отпоръ зальотньімъ супостатам, об чом і бєрєста імєєтссо - http://v-n-zb.livejournal.com/9975085.html
Ну, за бдітєльность!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
12th-Jun-2017 07:32 am (UTC)
Какая колбаса с хлебом на закусь? Это неспортивно! Токмо хреном заедать!
This page was loaded Jul 17th 2019, 8:30 am GMT.