?

Log in

No account? Create an account
Храм Св. Фофудьи (МП)
Дорогія братія і сєстрьі во Святой  Фофудьє! Днєсь мой сказъ об… 
24th-Nov-2017 12:13 am
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой  Фофудьє!
Днєсь мой сказъ об томъ, какъ руССкій скоморох государєвъ чєловєк, думскій дякъ Морозовъ повєдалъ міру об страшньіх пьітках і казнях, коім прєдалі проклятьіє ж/б на зємлях Лугандоніі простого руССкого старіка Міхальіча. Лубокъ нє совєтую зрєть тємъ, у кого сєрдцє можьідъ нє сдюжать, понєжє прєдъ смєртію лютой  супостатьі начєрталі на чєлє блажєнного старца своі бєсовскіє знакі, сірєчь свастіку.
"Нізабудімніпрастімъ" - глаголітъ дякъ Морозовъ, і я всєд за німъ. Ну, і ДОКОЛЄ???
This page was loaded Jul 17th 2019, 9:15 am GMT.