?

Log in

No account? Create an account
Храм Св. Фофудьи (МП)
С Новьімъ годомъ, Расєя  
1st-Jan-2019 09:25 pm
за канонічную
Дорогія братія і сєстрьі во Святой Фофудьє!

Обсчєізвєстно - какъ встрєтішь Новьій годъ, такъ єго і прожьівьошь! Прошльій 2018 на Расєє началссо с йолочкі. Далєє бьіло Кємєрово.
Днєсь 2019 началссо с моста в паркє Горького:Ждьом-с новостєй про мостъ Кєрчєнскій!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
Comments 
(Deleted comment)
2nd-Jan-2019 09:29 pm (UTC)
Батюшка, Вьі нє повєрітє, но масть пошла про мостьі на Расєє что-то знаютъ. Ждьом-с такі новостєй про Кєрчєнскій мостъ.

*і нємєдлєнно вьіпілъ*
1st-Jan-2019 08:54 pm (UTC)
Магнитогорск же, ироды.
1st-Jan-2019 10:41 pm (UTC)
нє тотъ городъ воронєжєм назвалі, охъ, нє тотъ
This page was loaded Jul 17th 2019, 8:32 am GMT.